Дүрсний хүрээ илэрүүлэлтийг Matlab болон LabView орчинд харьцуулах нь

Хэвлэлийн нэр: ММТ-2013

Зохиогч:  А.БАТМЄНХ

Хамтран зохиогч: Ц.Тэнгис

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-04-27

Хуудас дугаар: 12

Өгүүллийн хураангуй:

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #хүрээ #пиксель #градиент #дүрс боловсруулалт

Өгүүлэл нэмсэн: А.БАТМЄНХ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019