Компьютер ба гурван фазын цахилгаан хэлхээ

Хэвлэлийн нэр: Ирээдүйн хөгжилд эрчим хүч

Зохиогч:  Ш.Ангар

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-03-19

Хуудас дугаар: 170-176

Өгүүллийн хураангуй: Хэд хэдэн фазын хэрэглэгчээс бүрдсэн тооцоолох системийн асуудлыг шийдэхэд хэлхээ бүхэлдээ гурван фазын цахилгаан хэлхээнд холбогдсон байдаг гэдгийг үргэлж тооцох хэрэгтэй.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Грамоник #Компьютер #гурван фазын цахилгаан хэлхээ

Өгүүлэл нэмсэн: Ш.Ангар

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020