Средневековые города Тувы и Западной Монголии /предварительные результаты работы экспедиции /

Хэвлэлийн нэр: Культурное наследие народов Центральной Азии

Зохиогч:  Л.Эрдэнэболд

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-10-02

Хуудас дугаар: 97-120

Өгүүллийн хураангуй: Төв азийн эрт дунд үеийн нүүдэлчдийн хот суурины дурсгалыг судлах Монгол Оросын хамтарсан экспедицийн судлаачид 2011 онд ОХУ-ын Тувагийн нутаг болон Монгол улсын баруун аймгуудын нутгаар өргөн хэмжээний судалгааг явуулсан бөгөөд тэр газруудаас шинээр илрүүлсэн болон хуучин судлагдсан хот суурины дурсгалуудын дэвсгэр зураг тодорхойлолтыг дахин шинэчлэн үйлдэж эрдэм шинжилгээний эргэлтэнд оруулжээ. 

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #Хот суурин #баруун монгол #тува

Өгүүлэл нэмсэн: Л.Эрдэнэболд

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019