Древнетюркский мавзолей раннего средневековья

Хэвлэлийн нэр: Вопросы тюркологии

Зохиогч:  Л.Эрдэнэболд

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-10-04

Хуудас дугаар: 80-94

Өгүүллийн хураангуй: Монгол Казакстаны хамтарсан археологийн судалгааны баг Монгол улсын Булган аймгийн Баяннуур сумын нутагт орших Майхан уулын Шороон бумбагар хэмээх дурсгалд өргөн хэмжээний археологийн малтлага судалгааг явуулжээ. Энэхүү судалгааны ажлын үр дүнд Төв азид оршин тогтнож байсан Түрэгийн хаант улсын түүхэнд холбогдох бунхант оршуулгыг нээн илрүүлж түүний оршуулгын зан үйл хийгээд ертөнцийг үзэх үзлийн олон талт асуудлыг тодруулах боломжийг олгож байна.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #түрэг #нүүдэлчид #бунхант булш

Өгүүлэл нэмсэн: Л.Эрдэнэболд

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020