• “Монгол бичиг заах арга зүйн туршлагаас”. . Хавсарга хэл шинжлэл ЭШБ. 2012. №6

Хэвлэлийн нэр: Хавсарга хэл шинжлэл ЭШБ. 2012. №6

Зохиогч:  С.Оюунгэрэл

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-11-20

Хуудас дугаар: 357-364

Өгүүллийн хураангуй: Монгол бичгийг сонирхон бие даан суралцах гадаад дотоодын иргэд янз бүрийн насныханд монгол бичиг заахдаа тэдний кирилээр уншиж бичих чадвар дээр тулгуурлах нь зүйтэй

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #эгшиг #гийгүүлэгч

Өгүүлэл нэмсэн: С.Оюунгэрэл

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019