Улаанбаатар хотын төвлөрсөн системд холбогдох боломжгүй захын дүүргүүдийн дулаан хангамжийг хийн дулааны станцаар хангах боломжийн судалгаа

Хэвлэлийн нэр: “Эрчим хүч- хэмнэлт-бодлого” сэдэвт эрдэм шинжилгээ, онол практикийн бага хурлын илтгэлийн эмхэтгэл,

Зохиогч:  Б.Намхайням

Хамтран зохиогч: [П.Бямбацогт:M.HD11]

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-04-10

Хуудас дугаар: 35-37

Өгүүллийн хураангуй: Хотын гэр хорооллын төрийн үйлчилгээний болон бизнессын байгууллагууд дулаан хангамжийн симстемд холбогдох боломжгүй учраас нүүрсээр галладаг зуух ашиглаж байгаа учраас агаарыг маш их бохитрдуулж байна. Энэхүү хүндрэлээс гарах нэг аргаө бол хийн зуух ашиглах явдал юм. Түүнийг нэвтрүүлэх боломжийн талаар авч үзсэн болно.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #агаарын бохирдол #Хийн зуух #нүүрс

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Намхайням

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020