Монгол хэлний статик судалгаа

Хэвлэлийн нэр: - XXI зуун боловсролын чиг хандлага

Зохиогч:  Ц.БААТАРХҮҮ

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2005-10-01

Хуудас дугаар: 100

Өгүүллийн хураангуй: Монгол хэлний статик судалгаа - XXI зуун боловсролын чиг хандлага

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.БААТАРХҮҮ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020