Дунд чадлын зуухны уурын температурын автомат тохируулгын системийн өөрчлөлт, туршилтын үр дүн

Хэвлэлийн нэр: ТИС: Эрдэм шинжилгээний бичиг

Зохиогч:  Ц.Жамбалсамбуу

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 1999-04-02

Хуудас дугаар: 5 хуудас

Өгүүллийн хураангуй: БКЗ-75-39 зуухны хурц уурын тохируулгын автомат тохируулгын системийн ажилгааг сайжруулах боломжыг судлаж зөвлөмж гаргасан

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Жамбалсамбуу

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020