Energy Saving by Using Variable Speed Drives with AC Induction Motors in Industries.

Хэвлэлийн нэр: The Thired International Forum on Strategic technologies. IFOST 2008

Зохиогч:  Ч.Нацагдорж

Хамтран зохиогч: [Б.Сэргэлэн:M.TD08],[Д.Өлзий-орших:M.TD04]

Хэвлүүлсэн огноо: 2008-06-23

Хуудас дугаар: 564-567

Өгүүллийн хураангуй:  -Novosibirsk-Tomsk Russia, 

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ч.Нацагдорж

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020