Planetary ball mill motion and forse conditions

Хэвлэлийн нэр: IFOST-the 8 international Forum on Strategic Technology 2013

Зохиогч:  Г.Нарангэрэл

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-06-28

Хуудас дугаар: 778-779

Өгүүллийн хураангуй: Ball

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Г.Нарангэрэл

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019