Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалд тулгуурлан дистрибютерийн төв байгуулах боломж"

Хэвлэлийн нэр: Тээврийн менежмент, логистик, ЭШХЭ, 2009 он, 41т

Зохиогч:  Б.Асралт

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2009-11-11

Хуудас дугаар: 7

Өгүүллийн хураангуй:

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Асралт

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019