Принципы отбора и систематизации терминов компьютерной техники и технологии для обучения монгольских студентов

Хэвлэлийн нэр: Сибирский педагогический журнал № 15

Зохиогч:  Р.НАРАНЦЭЦЭГ

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2008-03-19

Хуудас дугаар: C-154-165

Өгүүллийн хураангуй: Принципы отбора и систематизации терминов компьютерной техники и технологии для обучения монгольских студентов

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Р.НАРАНЦЭЦЭГ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020