Тэмээний ноос бол нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн үнэт түүхий эд

Хэвлэлийн нэр: Хөнгөн аж үйлдвэр сэтгүүл,

Зохиогч:  Д.ЭНХТУЯА

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-11-07

Хуудас дугаар: хууд 26

Өгүүллийн хураангуй: ?????????????????????????????????????????????????????????????????

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Д.ЭНХТУЯА

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019