First order Brinkman-Kramers and second order Born approximation for ion impact ionization of helium

Хэвлэлийн нэр: Олон улсын ЭШ хуралын эмхэтгэл

Зохиогч:  Н.Наранцацралт

Хамтран зохиогч: [Л.ХЭНМЭДЭХ:F.PH18],O.Lhagva

Хэвлүүлсэн огноо: 2006-03-21

Хуудас дугаар: 21-23

Өгүүллийн хураангуй: First order Brinkman-Kramers and second order Born approximation for ion impact ionization of helium

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #Борн #Иончлол

Өгүүлэл нэмсэн: Н.Наранцацралт

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020