“Benefist and Advantages of the Substation Rehabilitation Project , which is implementation in Central Regional Elecrical Transmission Grid of Mongolia”

Хэвлэлийн нэр: IFOST-2013. Proceedings the 8th International Forum on Strategec Technology 2013 Mongolian University of Sciense and Technology

Зохиогч:  Ч.Нацагдорж

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-01-01

Хуудас дугаар: 01

Өгүүллийн хураангуй:

          Purev Jamiyandorj,.  

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ч.Нацагдорж

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020