ДТҮЭХ-ийн эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүн-үйлдвэрлэлд

Хэвлэлийн нэр: ДТҮЭХ-н 50 жил эмхэтгэл

Зохиогч:  Ц.Бат-өлзий

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2001-07-24

Хуудас дугаар: 0,2

Өгүүллийн хураангуй: ДТҮЭХ-ийн эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүн-үйлдвэрлэлд

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Бат-өлзий

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019