Нярайн тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангах асуудалд

Хэвлэлийн нэр: ШУТИС Профессор багш нарын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл №18/201.

Зохиогч:  Д.Пүрэвдаш

Хамтран зохиогч: Д.Пүрэвдаш,М.Эрдэнэжаргал

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-10-18

Хуудас дугаар: /67-71 хуудас/. УБ 2016 он.

Өгүүллийн хураангуй: Улсын хэмжээний 3 амаржих газар, Эх хүүхдийн үндэсний төв эмнэлгийн хэмжээнд нярайд нэн хэрэгцээтэй инкубатор, амьсгалын аппарат, хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч, дулаацуулагч ширээ, фото аппарат, хяналтын мониторууд зэрэг аппаратуудын хэвийн үйл ажиллагаанд нөлөөлэх хүчин зүйлийг судаллаа. Тэдгээрийн хэвийн үйл ажиллагааг хангаж, ашиглалтын түвшинг дээшлүүлэхэд нөлөөлөх гол хүчин зүйл нь инженерийн боловсон хүчинг орон тоогоор нь ажиллуулах, нэн шаардлагатай сэлбэг, багаж хэрэгслийг стандартын дагуу  хангах явдал юм.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #тоног төхөөрөмжийн хангалт #Тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагаа #төрөлт #ашиглалтын түвшин #стандартын шаардлага.

Өгүүлэл нэмсэн: Д.Пүрэвдаш

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020