Повышение теплозащитной эффективности специальное одежды

Хэвлэлийн нэр: “Прогресс-2005” ОХУ, Иванова

Зохиогч:  П.Булга

Хамтран зохиогч: Ч.Алтанцэцэг,М.Баяр

Хэвлүүлсэн огноо: 2005-04-15

Хуудас дугаар: 353-354

Өгүүллийн хураангуй: Повышение теплозащитной эффективности специальное одежды

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #утепляюший материал #специальная одежда

Өгүүлэл нэмсэн: П.Булга

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020