Цахилгаан соронзон нийцүүлэлтийг хангах онол арга зүйн асуудал

Хэвлэлийн нэр: Үйлдвэрлэл, засвар, үр ашиг” сэдэвт онол-практикийн 7-р бага хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл

Зохиогч:  Б.Бат-Эрдэнэ

Хамтран зохиогч: [Б.МАНДАХ:A.AR10]

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-05-01

Хуудас дугаар: 305-311

Өгүүллийн хураангуй: Цахилгаан соронзон нийцүүлэлтийг хангах онол арга зүйн асуудал

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Бат-Эрдэнэ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019