ДЦС-3-ЫН ДОТООД ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СУДАЛГАА

Хэвлэлийн нэр: Ногоон эрчим хүч 2015

Зохиогч:  П.Нансалмаа

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-03-21

Хуудас дугаар: 201

Өгүүллийн хураангуй:

Цахилгаан станцын дотоод хэрэгцээ нь станцын технологийн ажиллагааг ханган зохицуулж байхад зориулагдана. Ийм учир станцын төрлөөс хамаарч түүний дотоод хэрэгцээг тодорхойлдог юм. Цахилгаан станцын технологи ажиллагааг хангах учраас дотоод хэрэгцээний схемийг найдвартай сонгох шаардлагатай. Цахилгаан станцын дотоод хэрэгцээг авахдаа уул станцын бүтцийн схемээс хамааруулж сонголт хийнэ. Цахилгаан станцын бүтцийн схем нь дотроо 2 хэлбэртэй.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #математик загвар #Хүчин зүйл

Өгүүлэл нэмсэн: П.Нансалмаа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020