Улаанбаатар хотын телефон холбоо, түүнийг хөгжүүлэх зарим боломж

Хэвлэлийн нэр: МХТС-ийн багш, судлаачдын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл. №10/133.

Зохиогч:  Ц.Балжинням

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-04-10

Хуудас дугаар: 260 х., 207-213х

Өгүүллийн хураангуй:

“Улаанбаатар хотын телефон холбоо, түүнийг хөгжүүлэх зарим боломж”. /Ц.Балжинням. //МХТС-ийн багш, судлаачдын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл.  №10/133. УБ, 2013, 260 х., 207-213х

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #телефон сүлжээ

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Балжинням

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019