Тоон телевизийн систем нэвтрүүлэх асуудалд

Хэвлэлийн нэр: Билэг

Зохиогч:  Э.Нарантуяа

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2005-01-28

Хуудас дугаар: 7-11

Өгүүллийн хураангуй: Телевизийн тоон систем нь мэдээллийг дамжуулах хурд, дүрсийн тодрол дууны чанарыг сайжруулж, харьцангуй багө чадал, зурвасын өргөнөөр олон төрлийн мэдээлэл дамжуулдаг, цахилгаан энерги зарцуулалтын хэмнэлттэй горимоор ажилладаг тоног төхөөрөмжтэй зэрэг нилээд дэвшилттэй технологи юм.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Э.Нарантуяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019