Бууралын районд хийсэн газрын доорх усны геофизикийн ажлын үр дүн

Хэвлэлийн нэр: МУИС Физик сэтгүүл, 355/16,

Зохиогч:  Т.Улаанбаатар

Хамтран зохиогч: [Т.Улаанбаатар:F.PH66],Н.Тvгжсvрэн,П.Хөхөө, Ц.Төмөртогоо, Э.Насанжаргал, Б.Отгонтулга, А.Батбилэг

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-11-09

Хуудас дугаар: 109116

Өгүүллийн хураангуй: 1960 оноос хойш ЗХУ, Унгар, Монголын мэргэжилтнүүд энэ бүсэд газрын доорх усны хайгуул хийсэн боловч ус олоогүй. Эрдэмтдийн баг гарч ажиллаад "энд дахин усны судалгаа хийх шаардлагагүй" гэсэн дүгэнлт гарсан байв. Нэмэр Интернэшнл ХХК-ийн баг энд уст цэг олж Завхан аймгийн энэ район усжуулагдсан юм.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Газрын доорх ус #усны хайгуул #Буурлын район

Өгүүлэл нэмсэн: Т.Улаанбаатар

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020