Гэр ахуйн техникын газардуулага

Хэвлэлийн нэр: “Эмнэлгийн техник технологи” сэтгүүл 2009 01№04 УБ хот

Зохиогч:  Д.Пүрэвдаш

Хамтран зохиогч: Т.Хүрэлчулуун

Хэвлүүлсэн огноо: 2010-05-04

Хуудас дугаар: /43-44-р тал/

Өгүүллийн хураангуй: Гэр ахуйн техникын газардуулага

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:

4_23.pdf;


Өгүүлэл нэмсэн: Д.Пүрэвдаш

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020