Total qualitu management in public University

Хэвлэлийн нэр: Cambodia. Pnom Pen 2005 NPO

Зохиогч:  Б.Асралт

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2004-11-11

Хуудас дугаар: 5

Өгүүллийн хураангуй:

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Асралт

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019