Шинжлэх ухаан техникийн нэр томьёоны орчуулгын асуудалд

Хэвлэлийн нэр: ӨМӨЗО

Зохиогч:  Ц.Эрдэнэзаяа

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2017-10-08

Хуудас дугаар: 33-45

Өгүүллийн хураангуй: Энэ илтгэлдээШинжлэх ухаан техникийн нэр томьёог монгол хэлнээ орчуулах оноох зарим асуудлыг техник, технологийн салбарын жишээнд тулгуурлан харуулахыг зорилоо.             

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #орчуулга #тогтоох зарчим #Нэр томьёо #оноолт

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Эрдэнэзаяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020