The Issue to organize Indormation Technology bases Pathological Index relating the Climate Factors --Mongolia-Korea Conference on Biomedical Applied Science and Engineer, July , 2014

Хэвлэлийн нэр: Mongolia-Korea Conference on Biomedical Applied Science and Engineer

Зохиогч:  О.Бат-Энх

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2014-07-09

Хуудас дугаар: 21

Өгүүллийн хураангуй: The Issue to organize Information Technology bases Pathological Index relating the Climate Factors --Mongolia-Korea Conference on Biomedical Applied Science and Engineer, July , 2014

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: О.Бат-Энх

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020