Байгаль орчны үнэт зүйлс ба боловсролын хэрэгцээ

Хэвлэлийн нэр: Эрдэм шинжилгээний бичиг. ШУТИС. НТС

Зохиогч:  Б.Мөнхнасан

Хамтран зохиогч: [Б.Даваажав:K.SS25]

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-10-05

Хуудас дугаар: 41-47

Өгүүллийн хураангуй: Монгол орны байгаль, экологийн тэнцвэрт байдал алдагдаж байна. Үүнд: цөлжилт, гол мөрний ширгэлт, хөрсний бохирдолт, нуранга үүсэлт, ургамал ба амьтны төрөл зүйлийн усталт, цөөрөлт гэх мэт. Байгаль, экологийн сүйрэлд хамгийн гол нөлөөлөгч хүчин зүйлийн нэг нь хүний үйл ажиллагаа. Иймээс иргэд оршин суугаа нутаг орныхоо байгаль орчны нөхцөл байдлыг хэрхэн үнэлж байна, хүн амын байгаль орчны үнэт зүйлсийн талаарх тогтсон хандлага, экологийн боловсрол, ёс зүйн талаарх ямар ойлголт, төсөөлөлтэй байгааг тандан судлах судалгааг Хөвсгөл аймгийн Мөрөн, Ренчинлхүмбэ, Галт, Их-Уул, Жаргалан сум, Төв аймгийн Заамар сумын иргэдийн дунд явууллаа.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Мөнхнасан

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020