К вопросу о дистанционном обучении

Хэвлэлийн нэр: Русский язык: человек, культура, коммуникация. Сборник статей

Зохиогч:  Р.НАРАНЦЭЦЭГ

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2007-02-14

Хуудас дугаар: C-85-88

Өгүүллийн хураангуй: К вопросу о дистанционном обучении

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Р.НАРАНЦЭЦЭГ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020