Frequency analysis of Electromagnetic noise produced by low voltage arc based on second order forward difference

Хэвлэлийн нэр: the 14th international conference of technology and innovation "KHURELTOGOOT-2018"

Зохиогч:  М.Баттулга

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2018-10-19

Хуудас дугаар: 64-70

Өгүүллийн хураангуй: in the paper, considering the waveforms of electromagnetic noise produced by low voltage are received by interference receiver, second order forward 

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #forward difference #radiated electromagnetic noise #frequancy domain

Өгүүлэл нэмсэн: М.Баттулга

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020