IPSEpro программ хангамжийг “Дулааны зарчмын схем”-ийн тооцоонд ашиглах боломжийн судалгаа

Хэвлэлийн нэр: Эрчим хүч & engineering

Зохиогч:  Ш.Энхбаяр

Хамтран зохиогч: Ш. Энхбаяр

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-12-07

Хуудас дугаар: 23-26

Өгүүллийн хураангуй:

IPSEpro нь процессийг загварчилдаг программ хангамж бөгөөд энэхүү өгүүлэлд IPSEpro программ хангамжийг уурын турбинт ДЦС-ын “Дулааны зарчмын схем”-ийн тооцоололд ашигласан үр дүнгээс өгүүлэх болно.  

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #дулааны зарчмын схемийн загварчлал #станцын үр ашиг #загварчлалын процесс #уур усны баланс #IPSEpro программ хангамж

Өгүүлэл нэмсэн: Ш.Энхбаяр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020