Нанобөөм

Хэвлэлийн нэр: Физикийн боловсрол сэтгүүл

Зохиогч:  Г.БАТДЭМБЭРЭЛ

Хамтран зохиогч: [Г.Цэрмаа:F.PH72],Ш.Чадраабал

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-09-18

Хуудас дугаар: 10-13

Өгүүллийн хураангуй: Наношинжлэх ухаан, нанотехнологит нанообьект, нанобүтэц, наноертөнц гэх мэтчилэн нано гэдэг үгтэй нийлж хоршсон олон шинэ үндсэн ойлголтын нэр томьёо гарч ирдэг. 

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #нанобөөм

Өгүүлэл нэмсэн: Г.БАТДЭМБЭРЭЛ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020