Нүүдлийн соёл иргэншил ба Археологийн судалгаа

Хэвлэлийн нэр: Соёлын өвийн мэдээ, мэдээлэл

Зохиогч:  Л.Эрдэнэболд

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-01-09

Хуудас дугаар: 39-42

Өгүүллийн хураангуй: Сүүлийн жилүүдэд монгол улсын археологчид гадна дотны эрдэмтэдтэй хамтран археологийн өргөн хэмжээний малтлага судалгаа явуулж хамтарсан төслүүдийг хэрэгжүүлсэнээр Монгол төв азийн нүүдэлчдийн түүхэнд  холбогдох олон тооны дурсгалууд болон шинэ мэдээ баримтуудыг шинээр илрүүлэн эрдэм шинжилгээний эргэлтэнд оруулжээ Эдгээр хамтарсан төслүүдийн эрдэм шинжилгээний ажлын сүүлийн үеийн шинэхэн үр дүнгээс энэхүү өгүүлэлд  танилцуулсан байна.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #археологи #Нүүдэлчид #монгол

Өгүүлэл нэмсэн: Л.Эрдэнэболд

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019