ДЦС-ын экологид үзүүлэх нөлөөллийг багасгах арга зам

Хэвлэлийн нэр: ТИС-н ЭХИС-н бүтээл

Зохиогч:  Ц.Бат-өлзий

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2000-06-20

Хуудас дугаар: 0,2

Өгүүллийн хураангуй: ДЦС-ын экологид үзүүлэх нөлөөллийг багасгах арга зам

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Бат-өлзий

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019