Investigations of the functionality of new developed diet for diabetes therapy

Хэвлэлийн нэр: International conference on FOOD AND ECOLOGY

Зохиогч:  Л.Цэрэнпүрэв

Хамтран зохиогч: [Г.Энхтайван:L.FP01]

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-06-09

Хуудас дугаар: 8-10

Өгүүллийн хураангуй:

Сүүлийн жилүүдэд манай орны хүн амын амьдралын хэв маяг, үндэсний уламжлал, дадал заншил өөрчлөгдөн, хотжилт, сууоин амьдрал илт давамгайлах болж, чихэрлэг хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэглээ өсч, хоол хүнсний бүтэц ихээхэн өөрчлөгдөж байгаа нь элдэв өвчин, түүний дотор таргалалт, ЧШӨ үүсэх го шалтгаан болж байна. ЧШӨ нь хоол хүнсний бүтэцтэй шууд холбоотой болох нь эрдэмтдийн судалгаагаар батлагджээ. Уг судалгааны ажлаар эмчилгээний хоолны элэгний эсийн мембран хамгаалах антиоксидант үйлдэл тэрчлэн туршилтын амьтны нойр булчирхайн эсэд эмчилгээний хоолны нөлөөллийг гистологи-морфологийн аргаар судалсан болно.

 Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #lipoprotein #triglyceride #cholesterol #glucose

Өгүүлэл нэмсэн: Л.Цэрэнпүрэв

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020