Optimization algorithm of resource allocation in LTE (Long Term Evolution)

Хэвлэлийн нэр: The International Forum on Strategic Technology, June 28-July 1, 2013, Mongolia (IFOST -2013) (IEEE)

Зохиогч:  О.Бат-Энх

Хамтран зохиогч: [Б.Пүрэвцэрэн:J.RC31],[Ц.БААТАРХҮҮ:J.IT09]

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-10-01

Хуудас дугаар: 100

Өгүүллийн хураангуй: Optimization algorithm of resource allocation in LTE (Long Term Evolution) The International Forum on Strategic Technology, June 28-July 1, 2013, Mongolia (IFOST -2013) (IEEE)

Өгүүллийн төрөл: IEEE индекстэй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: О.Бат-Энх

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020