Ерөнхий боловсролын сургуулийн физикийн хичээлийн электрон хурд хэмжигчийн хялбар шийдэл

Хэвлэлийн нэр: Дээд боловсролын сургалтанд дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх асуудалд

Зохиогч:  Ч.Батчулуун

Хамтран зохиогч: Ч.Батчулуун,Г.Зоригт

Хэвлүүлсэн огноо: 2017-05-06

Хуудас дугаар: 44-46

Өгүүллийн хураангуй: Энэ ажлаар ерөнхий боловсролын физикийн хичээлийн хэрэглэгдэхүүн болгож зохион бүтээсэн электрон хурд хэмжигчийн эхний загвар, түүний програмчлалыг танилцуулна. Электрон хурд хэмжигчийн удирдлагын хэсгээр Ардиуно про мини хавтанг,  дэлгэцээр NOKIA-3310lcd –г сонгож авсан.  Хурд хэмжигчийн хайрцаг савны хийц, гадаад  загварыг  цаашид  дотоодын нөөц бололцоогоор, цөөн тоогоор, хямд өртөгөөр үйлдвэрлэх боломжтой байдлаар шийдэв.  Энэхүү багаж нь ямар ч заавар гарын авлагагүйгээр багш сурагчид шууд аваад хэрэглэхэд хялбар байхаар программчлагдсанаараа онцлогтой.
 

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Цахим сургалт #физикийн лаборатори

Өгүүлэл нэмсэн: Ч.Батчулуун

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020