БНМАУ-ын хөрсний макро, микро элемент

Хэвлэлийн нэр: БТЭШХ-н бүтээл №10

Зохиогч:  Ц.Бат-өлзий

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 1985-06-05

Хуудас дугаар: 0,2

Өгүүллийн хураангуй: БНМАУ-ын хөрсний макро, микро элемент

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Бат-өлзий

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020