Research of planetary mills. Secondary international conference. ''Nowadays, future and fased problems of metallurgy and machinery feeld'' '

Хэвлэлийн нэр: Secondary internatiol conference

Зохиогч:  Г.Нарангэрэл

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2008-09-12

Хуудас дугаар: 55-59

Өгүүллийн хураангуй: Тээрмийн судалгаа

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Г.Нарангэрэл

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020