Англи хэл сурч буй суралцагчдын дуудлагазүйн түгээмэл алдаа, нөлөөлөх хүчин зүйлс

Хэвлэлийн нэр: Доктор, профессор Г.Цогбадрахын нэрэмжит “Монгол орны хөгжилд мэдээллийн технологийн гүйцэтгэх үүрэг - 2014” сэдэвт багш, эрдэмтэн судлаачдын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл

Зохиогч:  Б.Арваазана

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2014-04-01

Хуудас дугаар: 39

Өгүүллийн хураангуй:

Англи хэлийг сурах явцын  давуу тал нь сурахад харьцангуй хялбар бөгөөд сурах эх материалууд хангалттай их байдаг.  Суралцагсдын хувьд англи хэл бол харилцааны чадвараа сайжруулахад дуудлага нь хамгийн чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Буруу хазгай дуудлага эзэмшвэл харилцааны үед сонсогч нь төөрөлдөх эсвэл ойлгомжгүй байдалд аль аль нь орох эрсдэлтэй юм. 

Үүний хамгийн том шалтгаан нь англи хэлний маш олон үгс бичигдсэн хэлбэрээсээ тэс ондоогоор дуудагддаг явдал юм. Иймд суралцагсад англи хэлийг сурч байх үедээ үгийн зөв дуудлага дээр анхаарлаа сайн хандуулах хэрэгтэй юм. 

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #нийлэмж #эх хэл #авиа #сонсгол

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Арваазана

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019