Нанокомпьютер

Хэвлэлийн нэр: Физикийн боловсрол сэтгүүл №20, 2015

Зохиогч:  Г.Цэрмаа

Хамтран зохиогч: Г.Цэрмаа, Г.Батдэмбэрэл, Ш.Чадраабал

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-01-08

Хуудас дугаар: 8-10

Өгүүллийн хураангуй:

 Энэхүү өгүүлэлд квант механикийн хууль үйлчилдэг электрон төхөөрмж болох квант компьютерийн талаар товч дурдах болно. 

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Наноэлектроник

Өгүүлэл нэмсэн: Г.Цэрмаа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020