Хилийн чанад дахь Тува нар: угсаатны онцлогоо хадгалж үлдэх асуудалд

Хэвлэлийн нэр: Ойрад Монголын түүх, угсаатны судалгаа, шинэ хандлага

Зохиогч:  Э.Энхцолмон

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-04-05

Хуудас дугаар: 135-151

Өгүүллийн хураангуй: Хилийн чанадад оршин суугаа Тувачууд, тэдний аж амьддрал, угсаатны онцлог, түүнийгэ эхэрхэн хадгалж үлдэж байгаа зэргийг тусган харуулсан.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #угсаатан судлал #үндэсний онцлог #хилийн асуудал

Хавсаргасан файл:


Өгүүлэл нэмсэн: Э.Энхцолмон

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020