Defining information entropy and potential in the communication network

Хэвлэлийн нэр: IFOST 2018,

Зохиогч:  Э.Нарантуяа

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2018-06-30

Хуудас дугаар: 89-94

Өгүүллийн хураангуй: The approach based on the so-called information entropy was used to obtain data in the design of any communication network. The definition of information entropy in communication networks is required to optimize information network modeling and network planning. Entropy is an estimate of the mean uncertainty of a random variable in information theory. The information potential can be determined by entropy, since the information signal transmitted through the communication channels is random. Therefore, we can assume that entropy is a measure for the information potential. In this paper, we firstly investigate availabilities of use two-port circuit modeling for the communication network. Secondly, we determine information entropy on communication network nodes. Finally some numerical results of information potential are presented.

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #information potential #information network #Information entropy

Өгүүлэл нэмсэн: Э.Нарантуяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020