К.Г.Юнг. Өрнө дорно дахины сэтгэлгээний ялгаа"

Хэвлэлийн нэр: Адмон

Зохиогч:  А.Энхбаатар

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-06-15

Хуудас дугаар: 375-392

Өгүүллийн хураангуй: К.Г.Юнг. "Бэлгэдэлт амьдрал" номонд хавсарга болгон суут эрдэмтний Ази дорно дахины талаарх судалгааны материалуудаас "Өрнө дорно дахины сэтгэлгээний ялгаа" гэсэн хэсгийг "Сэтгэл зүй ба Алхими" бүтээлээс нь авч орчуулж хавсаргалаа

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: А.Энхбаатар

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020