Монгол улсын эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудалд

Хэвлэлийн нэр: АУИС Эрдмийн чуулган 44 (шилдэг бүтээлүүдийн дээж)

Зохиогч:  Д.Пүрэвдаш

Хамтран зохиогч: Д.Гончигсүрэн,Д.Баяр

Хэвлүүлсэн огноо: 2002-04-22

Хуудас дугаар: /32-42-р тал/

Өгүүллийн хураангуй:

Эрүүл мэндийн салбарт хэрэглэж байгаа эмнэлгийн тоног  төхөөрөмжийн чадавхийг дээшлүүлэх,  зүй зохистой ашиглаж хугацааг нь уртасгах, эвдрэл гэмтлээс сэргийлэх үндсэн нөхцөл нь засвар үйлчилгээ, хангамжийн бодлогыг зөв боловсруулах, өөрийн орны онцлогт тохирсон орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологийг нэвтрүүлэх явдал юм. 

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Өгүүлэл нэмсэн: Д.Пүрэвдаш

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020