ДЦС-ын симулятор лабораторийн танилцуулга

Хэвлэлийн нэр: Эрчим хүч & engineering

Зохиогч:  Ш.Энхбаяр

Хамтран зохиогч: Ш.Энхбаяр

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-10-05

Хуудас дугаар: 69-72

Өгүүллийн хураангуй: Энэхүү өгүүлэлд 300 МВт чадалтай N300-16.7/538/538 загварын уурын турбинтай хослон ажилладаг эргэх буцлах давхаргатай DG1025/17.45-II 16 маягийн өндөр чадлын уурын зуухтай орчин үеийн блок КЦС-ын талаар өгүүлэв.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Симулятор лаборатор #уурын зуух #уурын турбин #ДЦС

Өгүүлэл нэмсэн: Ш.Энхбаяр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020