Эрүүл мэндийн информатикт өвчлөлийн тархалтын тоо хэмжээг тодорхойлох

Хэвлэлийн нэр: Информатик-2015, Шинжлэх ухааны академи информатикийн хүрээлэн 2015.12.11,12/11/2015

Зохиогч:  О.Бат-Энх

Хамтран зохиогч: О.Бат-Энх

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-12-11

Хуудас дугаар: 100

Өгүүллийн хураангуй: Эрүүл мэндийн информатикт өвчлөлийн тархалтын тоо хэмжээг тодорхойлох

Информатик-2015, Шинжлэх ухааны академи информатикийн хүрээлэн 2015.12.10,12/10/2015
Файлыг болон номыг олж хавсаргана

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Эрүүл мэндийн информатик #өвчлөлийн тархалтын тоо хэмжээ

Өгүүлэл нэмсэн: О.Бат-Энх

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020