Үр дүнд суурилсан менежментийн үр дүнгийн асуудал

Хэвлэлийн нэр: ШУТИС, Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл

Зохиогч:  М.Сарантуяа

Хамтран зохиогч: [Д.ГАНБОЛД:D.BA11]

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-03-01

Хуудас дугаар: 77

Өгүүллийн хураангуй:

Үр дүнд суурилсан менежментийн асуудал нь их дээд сургуулиудын стратеги төлөвлөгөөтэй уялдаж, эцсийн үр дагавар нь гадаад орчиндоо эерэгээр хүчтэй нөлөөлж чадахуйц байхад оршино.

Манай сургууль үр дүнд суурилсан менежментийн асуудлыг судлаж, нэвтрүүлэн турших түр журам гарсанаас хойш даруй нэг жил өнгөрсөн байна. Энэ хугацаанд тус төслийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа нь эцсийн дүндээ юунд хүрэх нь тодорхой бус байна. Иймд багш, судлаачдын хувьд юунд анхаарах талаар судлан энэхүү судалгааны ажлаа гүйцэтгэлээ.


Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #үр нөлөө #орц #үр дагавар #гарц #тэнцвэржүүлсэн онооны систем #үйл ажиллагаа

Хавсаргасан файл:

saka_0207@yahoo.com

Өгүүлэл нэмсэн: М.Сарантуяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019