Ачааны галт тэрэгний утасгүй мэдрэгчийн сүлжээнд салхин энерги хуримтлуулагчийг ашиглах судалгаа

Хэвлэлийн нэр: ШУТИС-ийн магистрант,докторантын ЭШХ эмхэтгэл-2018

Зохиогч:  Б.Пүрэвцэрэн

Хамтран зохиогч: [П.Бумдvvрэн:D.HW20],[Г.Хишигжаргал:J.RC17],[Б.Пүрэвцэрэн:E.MT76]

Хэвлүүлсэн огноо: 2018-05-25

Хуудас дугаар: 55

Өгүүллийн хураангуй: Салхин энерги хуримтлуулагч

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Пүрэвцэрэн

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020