Разработка вопросов идейной направленности при изучении графических дисциплин в МонПИ

Хэвлэлийн нэр: Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхтгэл

Зохиогч:  Ж.Цэвэгсүрэн

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 1988-02-15

Хуудас дугаар: 66

Өгүүллийн хураангуй:

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ж.Цэвэгсүрэн

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019